Södermöre äldreomsorg öppnar kontorshubb

Äldreomsorgen i Södermöre behöver underlätta logistiken, bli effektivare och möta framtidens utmaningar genom ett nytt arbetssätt som matchar kommande utmaningar och våra nya huvudprocesser.

Då behövs funktionsarbetsplatser som bjuder in till eftertanke och enkla samarbeten mellan professioner. Alla som i sitt uppdrag behöver jobba administrativt och nyttja digital utrustning är välkomna.

- Här arbetar vi tillsammans med kommundelens vikariepool, schema, insatsbanken för personal och hemtjänstens planering. Fokus är att bidra till en äldreomsorg i framkant där resultatet av vårt gemensamma arbete skapar största möjliga värde för de vi är till för, säger Anette Högsell, enhetschef.

Senast uppdaterad: 30 november 2022
Publicerad: 28 november 2022