Hjärtsäkrare landsbygd – ett projekt för att rädda liv!

En hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död. Vid ett hjärtstopp är tiden och tillgängligheten till en hjärtstartare helt avgörande – därför inleder idag Kalmar kommun ett projekt för att öka tillgången till hjärtstartare på landsbygden.

Fram till och med 12 december kan föreningar, organisationer eller samfälligheter utanför Kalmars stadsstjärna nu ansöka om att få en hjärtstartare.

- Hjärtsäkrare landsbygd är ett projekt där vi vill skapa bättre förutsättningar för våra kommuninvånare och besökare på landsbygden. Genom att erbjuda strategiska platser runt om i kommunen en hjärtstartare, skapar vi möjligheten till att snabbt kunna rädda liv vid plötsligt hjärtstopp, säger Jonas Svendsén, Landsbygdsutvecklare på Kalmar kommun.

Enligt svenska rådet för hjärt- och lungräddning rapporteras varje år ungefär 5 000 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus och ambulanssjukvården i Sverige, där endast 500 människor räddas till livet efter hjärtstopp.

- Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst, vart som helst. Det är viktigt att människor runt om i samhället ska känna sig trygga och detta gäller även de som bor eller besöker vår landsbygd. I samband med att jag besökt orter, byar, föreningar har det uttryckts en stor önskan efter fler hjärtstartare, säger Jonas Svendsén.

På Kalmar kommuns webbplats kan man nu via ett formulär ansöka om en hjärtstartare – motkravet är att det finns en förening, organisation eller samfällighet som står för ansökan samt att det finns en kontaktperson som tar ansvar för hjärtstartaren. Hjärtstartaren ska även registreras i de offentliga register som finns för hjärtstartare.

- Jag hoppas och tror att vi får in många ansökningar från hela kommunen och att hjärtstartarna snabbt kommer på plats. När hjärtstartarna väl är på plats kommer vi göra en utvärdering för att se hur vi kan arbeta vidare med konceptet, säger Jonas Svendsén, Landsbygdsutvecklare på Kalmar kommun.

Publicerad: 18 november 2022