Kalmar kommun nominerade till Svenska Jämställdhetspriset 2023

Kalmar kommun har nominerats till Svenska Jämställdhetspriset 2023, ett nationellt pris som varje år delas ut av Forum Jämställdhet till en aktör som aktivt bidragit till ett mer jämställt samhälle.

Syftet med priset är att hylla och sprida goda exempel för att på så sätt inspirera fler organisationer att påbörja, utveckla och fördjupa sitt jämställdhetsarbete.

- Det är glädjande att vårt långsiktiga strategiska jämställdhetsarbete uppmärksammas. Det är nu viktigare än någonsin att fortsätta vårt ihärdiga arbete för en jämställd kommun, säger Liselotte Ross, kommunalråd (V).

I snart 10 år har Kalmar kommun på ett långsiktigt sätt arbetat för att integrera jämställdhet i hela sin verksamhet. Utgångspunkterna för Kalmar kommuns jämställdhetsarbete är att jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati samt en drivkraft för hållbar utveckling och kvalitet i verksamheterna.

- Kalmar har lagt en god grund för visionen om jämställd kommun i linje med kommunens vision ”Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre”. Under 2022 görs en utvärdering av arbetet med strategin och fokus för arbetet framåt ska ligga på att utveckla arbetet inom de områden i strategin som behöver stärkas. Bland annat ser vi behovet av göra en bredare analys av våra samhällsutmaningar med än bättre tillgång till könsuppdelad statistik men också att väga in andra socioekonomiska faktorer i förslagen till insatser framåt, säger Charlotte G Brynielsson, verksamhetschef hållbarhet och strategi.

Kalmar kommun är en av totalt 10 semifinalister och vinnaren presenteras vid Forum Jämställdhet som går av stapeln i Malmö 7-8 mars 2023.

Publicerad: 11 november 2022