Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Södermöre kommundelsnämnd bjuder in i till ungdomsdialoger

Södermöre kommundelsnämnd bjuder in årskurs 9 på Södermöreskolan till nämndssammanträdet onsdag den 19 oktober och har dialog med årskurs 7 och årskurs 8 den 20 och 21 oktober.

Syftet med besöken är att ungdomarna ska få lära känna sin lokala politiker, få reda på mer om kommundelsnämndens ansvarsområden och demokratiuppdraget. Årskurs 9 kommer göras delaktiga på kommundelsnämndens sammanträde genom en mentimeterundersökning som kommundelsnämndens politiker önskar inspel kring.

Besöken är en del av kommundelsnämndens långsiktiga och strategiska demokratiarbete; att ge barn och unga kunskap och verktyg hur de kan påverka och engagera sig.

Torsdagen och fredagen den 20 och 21 oktober kommer politikerna även besöka årskurs 7 och 8 i klasserna för att berätta om sitt politiska engagemang och svara på elevernas frågor.

- Vi genomförde detta för första gången 2021 och det var oerhört positivt. Vi som politiker märker att få lära känna sin lokala politiker är bra för både oss som politiker och för att ungdomarna får veta vem de kan kontakta lokalt om de vill försöka påverka något, säger Magnus Uhr, ordförande i Södermöre kommundelsnämnd. Vår förhoppning på sikt är att minska steget eller locka fler unga att bli engagerade, ge dem verktyg för hur de kan påverka.

Kommundelsnämnden kommer bli anpassad för att pedagogiskt förklara nämndssammanträdets olika delar med upprop, godkännande av dagordning, ärendegång, beslutsgång och förhållandet politiker/tjänsteperson osv.

Vi hälsar media varmt välkomna att delta under dagarna!

Program 19-21 oktober:

Årskurs 9 besöker kommundelsnämndens sammanträde:

Plats: Södermöreskolans aula
Datum: onsdag 19 oktober
Tid: 8.30-9.45 och 10.15-11.30

Politikerna besöker årskurs 7 och 8:

Årskurs 7: torsdag 20 oktober kl. 10.00-12.00 och 13.00–15.00
Årskurs 8: fredag 21 oktober kl. 9.00-12.00 och 13.00–14.00

Publicerad: 18 oktober 2022