Kalmar firar 20 år som vänort med Wismar

Under helgen deltar en delegation från Kalmar i Schwedenfest i Wismar, ett evenemang som till stor del påminner om vår stadsfest.

Festen uppmärksammar svensktiden, de 155 år då Wismar var under svenskt styre innan staden 1903 lämnades åter. I år firar Kalmar och Wismar dessutom 20 år som vänorter.

Vid vänortsmötet kommer bland annat erfarenheter att utbytas om hur pandemihanteringen sett ut i de båda länderna de senaste åren. Dessutom står diskussioner om hur och inom vilka områden vi kan utveckla vårt samarbete framöver på agendan.

– Miljöfrågorna är brännande i Östersjörummet. Wismar och vi har liknande problem och jag hoppas vi kan finna ett samarbete där våra båda universitet kan skapa ett utvecklingsprojekt tillsammans säger Roger Kaliff (S), kommunfullmäktiges ordförande och en av deltagarna i Kalmardelegationen.

Utöver utvecklingsfrågorna handlar helgen också om att berätta mer om Kalmar och Sverige som destination för att locka hit tyska besökare och turister.

I delegationen deltar såväl politiker som tjänstepersoner från Kalmar kommun samt Destination Kalmar.

Publicerad: 18 augusti 2022