Partier skickar gemensamt brev till Polisen

En ökad permanent närvaro på lång sikt. Det är en önskan riktad till Polisen i ett brev som nu skickas från samtliga partier i kommunfullmäktige.

Brevet sänds till regionpolischef Jarl Holmström och polisområdeschef Patrik Oldin.

Till:
Regionpolischef Jarl Holmström
Polisområdeschef Patrik Oldin

Vi skriver till er med en tydlig önskan om en långsiktigt ökad permanent närvaro i Kalmar, efter de senaste månadernas skjutningar och mord. Självklart skapar det som hänt oro.

Utöver fyra mord i publika miljöer har det under våren skjutits mot flera lägenheter med stor risk för tredje person.

Det ligger i hela samhällets intresse att beröva den grova kriminaliteten utrymmet att öppet bedriva narkotikaförsäljning och använda skjutvapen i publika miljöer.

Efter de första två morden fick polisen lokalt förstärkning av yttre personal under några veckor, vilket med stor sannolikhet förhindrade ytterligare ett eller flera mord. En liknande förstärkning behöver nu göras och det över tid.

Utöver fler personal i yttre tjänst behöver också polisens utredningsresurser förstärkas, för att en skyndsam lagföring ska kunna ske av de grovt kriminella när det är möjligt.

Vi ser också ett stort behov av områdespoliser som ges möjlighet att verka i framför allt Norrliden under sommaren, för att minska och förebygga rekrytering av ungdomar in i grov kriminalitet.

Problemen i Kalmar kommun är fortfarande på en nivå där en vändning av utvecklingen är möjlig, om resurser tillförs polisen och rätt prioriteringar görs.

Polislagens formuleringar om att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd behövs sannerligen i Kalmar just nu.

Med förhoppningar om fortsatt gott samarbete för ett tryggare Kalmar!

Kalmar 27 maj 2022

Dzenita Abaza (S)
Hanne Lindqvist (M)
Petra Gustavsson (SD)
Erik Ciardi (C )
Liselotte Ross (V)
Lotta Wahlmino (L)
Christopher Dywik (KD)
Max Troendlé (MP)

Publicerad: 27 maj 2022