Gemensam satsning för ökad trygghet och säkerhet i Kalmar kommun

Kalmar kommun har ett forskningsavtal tillsammans med Linnéuniversitetet där kommunen årligen satsar 1,5 miljoner kronor på forskning och utveckling kopplat till verksamhet i Kalmar.

I år går en del av satsningen till ökad trygghet och säkerhet i Kalmar kommun.

- Kalmar kommun gör en omfattande satsning och bygger ut sin organisation runt trygghetsarbete och brottsförebyggande arbete. Vi ser goda förutsättningar för samarbetet ihop med Linnéuniversitetet där vi tillsammans kommer bygga upp och utveckla arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet i kommunen, säger Håkan Roupé, enhetschef för trygghet och säkerhet.

Den forskning som i första hand berörs handlar om centrala skydds- och riskfaktorer hos unga personer och hur det påverkar på grupp och samhällsnivå.

- Syftet med samverkan i projektet är att öka kompetensen hos viktiga aktörer lokalt och skapa högre kvalitet genom evidensbaserat arbete, att skapa ny kunskap om trygghetsarbete, dess effekter och utmaningar, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad: 23 maj 2022