Rekordstor befolkningsökning i Södermöre

Södermöre kommundel hade en positiv befolkningsutveckling under 2021 då kommundelen ökade med 2,1 procent.

Det innebär 169 fler invånare än föregående år i området där Ljungbyholm, Hagby, Vassmolösa, Halltorp, Påryd och Tvärskog ingår. Nu är befolkningen 7807 personer.

- Så stor befolkningsökning har vi inte noterat några tidigare år i statistiken, säger Lena Thor, kommundelschef i Södermöre.

I Södermöre kommundelsförvaltning märks en ökad efterfrågan på bostäder. Efterfrågan gäller både villor och vem man kan kontakta för att bygga nya villor i lantliga lägen, men frågor märks också från personer som vill sälja villan och flytta till lägenhet i samma område.

- Det är sannolikt en kombination av anledningar som göra att befolkningen ökar. Vi tror att pandemin fört med sig att människor fått upp ögonen för att bo på landsbygden. Pandemin har även möjliggjort distansarbete vilket fungerar bra i vår kommun eftersom vi har utbyggd fiber även på landsbygden. I vår kommun är landsbygden ändå nära staden både i tid och avstånd för den som behöver pendla, fortsätter Lena Thor.

Kommundelsnämndens ordförande Magnus Uhr fyller i:

- Det här är ett bevis på att landsbygden och kommundelen är attraktiv. Kommunen har satsat mycket på landsbygdsskolor, bibliotek och träffpunkter i ett led att öka attraktiviteten och detta tror jag att vi ser frukten av nu. Och vi fortsätter att bygga nytt och se över lokalbehovet. Jag hoppas detta och den ökade befolkningsutvecklingen kan leda till att fler aktörer vågar satsa och bygga till exempel lägenheter utanför staden, avslutar Magnus Uhr.

Publicerad: 18 mars 2022