Nytt samverkansområde för räddningstjänsten

Från och med klockan 8.00 torsdag den 2 december ingår räddningstjänsterna i Kalmar, Emmaboda, Torsås, Nybro, Mörbylånga, Borgholm, Mönsterås, Högsby och Oskarshamn i ett gemensamt operativt ledningssystem.

Det innebär att den operativa ledningen för dessa kommuners räddningstjänster utövas gemensamt. Bakgrunden till detta är nya föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ställer högre krav på ledning av operativ räddningstjänst.

- Vissa funktioner som tidigare har legat på respektive kommun kommer nu att samordnas gemensamt. Vi tror på ett gott samarbete samt att det blir en effektivare och säkrare räddningstjänst med denna samverkan, säger Karl-Johan Daleén, räddningschef Kalmar kommun.

Alla funktioner i befälsleden såsom vakthavande räddningschef, vakthavande befäl, regionala insatsledare, insatsledare, med flera följer nya riktlinjer från MSB vad gäller enhetligt ledningssystem för alla räddningstjänster i Sverige

Trygghets- och larmcentralen i Kalmar kommer att vara samordnande för att komma i kontakt med tjänsteman i beredskap för alla nio kommuner.

Publicerad: 1 december 2021