Idéburet offentligt partnerskap mellan Kvinnojouren Kalmar och Kalmar kommun

Syftet är att tillsammans skapa en mer långsiktig samverkan kring våldsutsatta kvinnor, barn och unga vuxna i Kalmar.

Samverkan gäller både det akuta och direkta stödet och det långsiktiga våldsförebyggande och opinionsbildande arbetet kring bland annat gränssättning, sunda relationer och samtycke. Den gemensamma utmaningen är att minska antalet våldsutsatta och utveckla olika insatser utifrån målgruppens behov. Överenskommelsen omfattar inte möjligheten för kommunen att använda sig av Kvinnojouren skyddande boende. Det hanteras separat.

Överenskommelsen gäller för perioden 1 januari 2022 till 31 december 2024.
Kalmar kommun ersätter Kvinnojouren 650 000 kr per år för insatserna i överenskommelsen. Utöver detta tillkommer en ersättning på 350 000 kr per år som ersätter det tidigare föreningsbidraget.

"Det är mycket positivt att vi nu är framme vid att teckna avtal, det är ett mycket viktigt komplement till kommunens egen verksamhet. Nu kan vi vara trygga med att alla kvinnor och deras barn som lever i miljöer där våld förekommer kan få hjälp", säger Liselotte Ross, kommunalråd (V).

"Ett långsiktigt stöd till Kvinnojourens verksamhet är en förutsättning för att vi också ska kunna verka långsiktigt som en samhällsbärande funktion, både med samtalsstöd och mottagning för våldsutsatta i vår målgrupp och i det utåtriktade våldsförebyggande arbetet. Vi välkomnar överenskommelsen med Kalmar kommun och hoppas att fler kommuner i vårt upptagningsområde nu tar efter Kalmar kommun och skriver IOP med oss", säger Pernilla Printz, verksamhetschef Kvinnojouren Kalmar.

"Det är glädjande att vi nu äntligen har ett IOP med Kvinnojouren på plats. Det har varit en strävan från Socialnämndens sida att gå från ettåriga föreningsbidrag till en mer strukturerad och över tid hållbar samverkan med goda planeringsförutsättningar för båda parter", säger Roger Holmberg, socialnämndens ordförande (S).

"Ett IOP är ett bra sätt för oss som kommun att samarbeta med civilsamhället. Vi ingår avtal och har gemensamt ansvar och förtroende för varandra. Avtalet med Kvinnojouren öppnar upp möjligheter för att bättre kunna nå och hjälpa kvinnor och deras barn i utsatta situationer", säger Dzenita Abaza, kommunalråd (S).

Publicerad: 15 juni 2021