15 aktörer lovar verka för en stark demokrati

Kalmar kommun har idag, tillsammans med länets övriga elva kommuner och Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län och Kalmar läns museum undertecknat en deklaration där man bestämmer sig för att tillsammans arbeta för att värna vår viktiga demokrati.

Publicerad: 27 maj 2021