Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Södermöres äldreomsorg har infört en digital lärplattform

Borta är bildspel och informationsmappar. Äldreomsorgen i Södermöre kommundel har infört en digital lärplattform och uppnått målet med en pappersfri och effektivare rekrytering av vikarier.

– För att konkurrera om arbetskraft behöver arbetsgivaren se till hela medarbetarupplevelsen. Idag förväntar sig medarbetare att ta emot information på ett helt nytt sätt än för bara några år sedan, säger enhetschef Anette Högsell.

Södermöres äldreomsorg vill ligga i framkant och se möjligheterna med att kommunicera på nya sätt, styra vilken information vi vill ge och enkelt kunna uppdatera den vid behov. Genom en digital introduktion förmedlas fakta och utbildning som säkerställer Socialstyrelsens grunder i vård och omsorg. Förväntningar och en känsla för kommundelsförvaltningen ges tidigt i anställningen och skapar trygghet om vad som gäller och vad medarbetaren kan förvänta sig.

Denna introduktion ersätter självklart inte medarbetarnas eller chefernas introduktion på arbetsplatsen, utan fungerar som ett komplement för att förmedla information samt stärka relation och upplevelse av Kalmar kommun som arbetsgivare. Som en del i covid-19 har denna digitala introduktion tagits fram snabbare och mottagits positivt i verksamheten och av medarbetarna.

Publicerad: 1 mars 2021