Utdelning av Kalmar kommuns priser 2019

Bild

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delades kommunstyrelsens priser för 2019 ut.

Priserna kan erhållas av en enskild person, grupp, förening, organisation eller företag vars insats haft eller har specifik betydelse för tillgängligheten, jämställdheten eller integration. Kommunens interna jämställdhetspris, som endast kan tilldelas anställda i kommunen, delades ut vid samma ceremoni.

Prissumman är 15 000 kronor per pris.

Senast uppdaterad: 28 januari 2020
Publicerad: 27 januari 2020