Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Årets Linnéstipendiat är utsedd!

Elaheh Jalilzadehazhari

Elaheh Jalilzadehazhari fick Linnéstipendiet 2020.

Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling går i år till Elaheh Jalilzadehazhari för projektet A Novel Method to Increase Value - When Designing or Renovating Buildings.

Enligt juryn har projektet stor potential att ge konkret nytta för människor, företag och miljö.

Beslutsmotiveringen lyder:

Byggbranschen står inför en stor utmaning med cirka en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Med ett ökat byggande är behovet stort av att skapa goda och hållbara livsmiljöer.

Elaheh adresserar en aktuell fråga inom byggsektorn och optimerar utifrån ett helhetsperspektiv värdet av miljönytta, boendemiljö, välbefinnande och ekonomi.

Projektet syftar till att utveckla en ny metod som stöd för beslutsfattande i byggprocesser. Detta genom att kombinera utvärdering av inomhusmiljö, livscykelanalys och livscykelkostnad i byggnader. Metoden skapar förutsättningar för bättre samarbete mellan aktörer i byggprocessen.

Resultatet kommer att ge konkret nytta genom produktutveckling och samverkan med branschen i regionen. Kunskap sätts i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Linnéstipendiet är på 500 000 kronor och delas ut vid Linnéuniversitetets akademiska högtid i Kalmar 31 januari.

Vi gratulerar Elaheh!

Juryn bestod av:

Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande, Kalmar kommun
Magnus P Wåhlin, ordförande kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, Växjö kommun
Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet
Jane Wågsäter, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Kalmar län
Kristina Altner, enhetschef hållbarhet, Södra

Publicerad: 8 januari 2020