Budgetförslag 2019: Kvalité i livet

Bild

"Kalmar har i grunden ett gott utgångsläge men det rådande politiska läget på nationell nivå gör det väldigt svårt att arbeta fram en långsiktig budget för Kalmar kommun". Det skriver majoritetens företrädare i förordet till budgetförslaget för 2019 som presenterades vid en presskonferens tidigare idag.

Majoritetens förslag till budget för 2019 färdigställd. Det är en budget som, utifrån det osäkra politiska läget på nationell nivå, är försiktig med skarpa och nya politiska förslag.

Här kan du ta del av budgetförslaget i sin helhetpdf (pdf).

Här kan du ta del av den presentation som visades vid dagens presskonferens (pdf).

Senast uppdaterad: 26 november 2018
Publicerad: 20 november 2018