Kalmar förbättrar sin kreditvärdighet

Bild

Att låna ut pengar till Kalmar kommun innebär ingen risk. Det säger Kommuninvest i en rapport som nyligen presenterades för kommunen. – Oerhört glädjande! Vi ser nu resultatet av det medvetna strategiska ekonomiska arbete vi genomfört de senaste åren, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) i en kommentar till rapporten.

Kommuninvest, som är ett svenskt kommunalägt kreditmarknadsbolag som erbjuder svenska kommuner och svenska landsting finansieringslösningar i form av lån och finansiell rådgivning, gör en årlig bedömning över kommunernas finansiella status. Detta för att inte låna ut utan att ha koll på låntagarens återbetalningsförmåga.

Ett viktigt riktmärke är riskvärdesanalysen som bedömer risken att låna ut pengar till kommunerna. Risken bedöms på en skala mellan 0-13 och bland de 14 kommuner som bedöms ha riskvärde noll återfinns Kalmar. Förklaringen till det fina resultatet är att kommunen haft en resultatutveckling som gått mot strömmen. Kalmar ökar mer än rikssnittet och går betydligt bättre än jämförelsegruppen som istället backade i sina resultat dessutom minskar låneskulden per invånare och är nästan nere på risksnittet.

Vidare förklaring återfinns i det faktum att man har haft en stark befolkningsutveckling och att den framtida prognosen ser bra ut. Nettokoncernskulden minskar dessutom.

Kalmars har, mycket tack vare sina starka kommunala bolag, tidigare legat i riskkategori 0,5. Kommunens interna arbete och därmed förbättrade resultatnivåer har gett resultat och förflyttat Kalmar till absoluta toppen.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2017
Publicerad: 27 oktober 2017