Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

1. Om attefallshus

Ett attefallshus är en komplementbyggnad eller komplementbostadshus.

Hur stort attefallshus du får bygga beror på vad byggnaden ska användas till. En komplementbyggnad är ett garage, förråd, gäststuga eller liknande uthus och får högst uppgå till 25 m². Ett komplementbostadshus innehåller alla funktioner för att vara en självständig bostad och får vara högst 30 m². För komplementbostadshus gäller samma krav som för ett vanligt bostadshus.

Åtgärden kräver att du upprättar ritningar och gör en anmälan till kommunen som sedan lämnar ett startbesked innan byggnationen får påbörjas. För att kunna använda sig av attefallsreglerna för attefallshuset ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Den sammanlagda ytan för fristående attefallsbyggnader på fastigheten får inte överstiga 25 m² för komplementbyggnader och 30 m² för komplementbostadshus.
  • Nockhöjden får högst vara 4 meter.
  • Byggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från grannfastigheten utan grannens medgivande.

Fler sidor inom attefallshus

2. Checklista - det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 15 april 2020
Publicerad: 3 september 2019