Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Åbevattning

Bild som visar Hultebräån

Foto: Bo Jonsson

Använd inte vatten från våra åar för att vattna fält och trädgårdar

Fler sidor inom vattensmart

Så här kan du spara vatten

Inspirationsfilmer där kamelen Törsten ger vattensmarta tips

Egen brunn

Låg vattennivå kan ge problem med din enskilda brunn

Senast uppdaterad: 24 januari 2022
Publicerad: 8 juni 2017