Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Vattensmart

Tack för att du behåller dina goda vattenvanor året runt!

I Kalmar införs bevattningsförbud vid behov, inte i förebyggande syfte.

Det som händer vissa år är att vattenförbrukningen ökar snabbt vid långvarig värme. Då finns risk att förbrukningen når taket för vad vi kan producera och kapaciteten måste då istället prioriteras till att använda dricksvattnet till hushåll och företag framför bevattning.

Förenklat är bedömningsgrunderna:

  • Total förbrukning och förbrukningstoppar vid t ex värmeböljor.
  • Grundvattennivåer i områden för vattenuttag, och hur snabbt nytt grundvatten bildas.
  • Nederbörd
  • Vattenföring i åar längre upp i systemet
  • Oplanerade händelser som stora läckor och haverier eller andra driftstörningar.

Så här kan du spara vatten

Inspirationsfilmer där kamelen Törsten ger vattensmarta tips

Åbevattning

Använd inte vatten från våra åar för att bevattna fält och trädgårdar

Egen brunn

Låg vattennivå kan ge problem med din enskilda brunn