Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Vattenskyddsområden

För att skydda vårt gemensamma dricksvatten finns det vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter för de områden i kommunen där vårt blivande dricksvatten tas ut.

Fler sidor inom vatten och avlopp

Avgifter

Det är Kalmar Vatten AB som fakturerar vattenavgifter i Kalmar kommun.

Dricksvatten

Kontakta oss vid frågor om egen brunn. Kalmar vatten sköter det kommunala vattnet

Enskilt avlopp

Om du inte kan ansluta dig till det kommunala nätet måste du anlägga ett enskilt avlopp.

Kommunalt avlopp

Det är Kalmar Vatten som sköter den kommunala avloppshanteringen i Kalmar kommun.

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Det är mycket att tänka på när du ska ansluta din fastighet till allmän VA-anläggning. Kalmar Vatten hjälper dig!

Vattensmart

Behåll dina goda vattenvanor året runt

Senast uppdaterad: 10 december 2020
Publicerad: 3 maj 2017