Från billackering till arkeologi

Tove Traneskog

Text & foto: Sara Jonasson

Här är något, här är något!" Arkeologistuderande Tove Traneskog från Bergkvara vet hur det känns att göra ett fynd vid en utgrävning. Hon fick vara med vid utgrävningen av två hällkistor i Växjö. Sedan praktiserade hon på Kalmar Läns Museum. - Att bli fältarkeolog har länge varit drömmen!

Trebarnsmamman Tove från Bergkvara hade arbetat på billackeringsfirma i tio år när hon kände att hon ville göra något nytt. Valet föll på utbildningen Kulturarv i samtid och framtid med inriktning arkeologi. Hon läste ett masterprogram i kulturvetenskaper på Linnéuniversitetet i Växjö och gjorde sin praktik på Länsmuseet i Kalmar där hon både varit med ute i fält och fick vara med och tvätta fynden från säsongens utgrävningar.

– Man får en annan bild av fynden när man får jobba så nära med dem, beskriver hon.

Som trebarnsmamma boende i Bergkvara, söder om Kalmar, stod valet av universitet mellan Kalmar och Karlskrona. Men för Tove som är uppvuxen på Öland och alltid har haft ett intresse för arkeologi var valet enkelt. Utbildningen hon ville gå fanns på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Utbildningen på Linnéuniversitetet är på 180 högskolepoäng med möjlighet att fördjupa sig i ett av fyra huvudområden: arkeologi, historia, kulturgeografi eller religionsvetenskap. Tove har fördjupat sig inom arkeologi och valt en masternivå på ytterligare 30 poäng, förlagt i Växjö. Att läsa på universitet i vuxen ålder har fungerat jättebra tycker Tove.

– Det är alldeles för många som tror att det är försent och går kvar på jobbet som de kanske inte trivs på. Men man kan alltid göra något annat och det finns många utbildningar på Linnéuniversitetet. Att börja plugga är bland det roligaste jag har gjort!

Att kombinera familjeliv med studier har också fungerat bra tycker hon.

– Det är kul och funkar helt ok, framför allt kan man bestämma mycket över sin egen tid. Vi hade 2-3 föreläsningar i veckan och de övriga dagarna kunde jag planera själv.

En sommar fick Tove möjlighet att arbeta vid utgrävningen av två hällkistor i Snapperiskogen i Växjö. Det var då hon fick vara med om det som är alla arkeologers dröm, sitt första fynd.

– Jag hittade en ganska stor flintdolk i en av gravarna. Jag hade tur egentligen för dagen efter skulle utgrävningen avslutas och jag skulle egentligen inte varit på plats, utan fick hoppa in för en som var sjuk. Det var verkligen roligt, minns Tove.

Tove praktiserade på Kalmar läns museum på hösten och våren efter skrev hon sin masteruppsats. Därför hade hon möjlighet att under en dag i veckan arbeta med sitt kommande arbete, men framförallt att komma fram till vad hon ville fördjupa sig i.

– Jag var på museet alla dagar i veckan, jag tyckte det var så roligt. Men jag funderar på att kanske använda mina erfarenheter från utgrävningarna till mitt kommande projektarbete, säger Tove.

Sommaren 2020 är Tove färdig med sin masterutbildning och kan då söka jobb inom kultur, museiverksamheter, arkeologi, besöksnäring och turism, kulturmiljövård eller inom statlig eller kommunal förvaltning.

– Mitt drömjobb är att vara fältarkeolog och här i vår region är det på Kalmar läns museum man arbetar då. Därför är jag jätteglad att jag fick praktik här, det är verkligen det bästa!

Senast uppdaterad: 1 mars 2022
Publicerad: 5 november 2019