Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

"Vi trivs bra här och det är en bra miljö att forska i"

Neus Latorre-Margalef

Foto och text: Sara Jonasson

Neus Latorre-Margalef är forskare på Linnéuniversitetet. Hon kom till Kalmar i samband med de allra första larmrapporterna om fågelinfluensa.

Mer än 70 procent av våra sjukdomar delar vi med djuren. På Linnéuniversitetet i Kalmar pågår sedan flera år tillbaka forskning kring flera av dessa sjukdomar, till exempel fågelinfluensa, Campylobacter och antibiotika resistens.

– Jobbet lockade mig till Kalmar för att forska kring influensaviruset hos fåglar, berättar Neus som flyttade till Kalmar från Barcelona.

Däremellan har hon även arbetat på University of Georgia i Athens USA och på Lunds Universitet. Till USA valde familjen att flytta med, men under åren i Lund pendlade Neus från Kalmar till Lund medan familjen bodde kvar.

– Vi trivs bra här och det är en bra miljö att forska i. Här finns många internationella kontakter och det är en kreativ miljö på LNU, beskriver Neus.

Forskningen som Neus arbetar med kretsar kring hur olika infektionssjukdomar uppkommer och sprids i naturen. Huvudfokus är zoonotiska sjukdomar, dvs. infektioner orsakade av smittämnen som kan överföras från djur till människa, däribland den omtalade fågelinfluensan, H5N1.

– Fågelinfluensan kom till Europa 2005 och vi fick i uppdrag av EU-kommissionen att ta reda på om flyttfåglarna bar på viruset. Vi hittade massor med olika influensavirus, men inget H5N1. Genom åren har det sedan varit ett fåtal fynd av H5N1 i Sverige, då på döda fåglar, berättar Neus som ändå framhåller att det inte finns anledning till oro.

– Tvättar du händerna med tvål så dör viruset och samma sak om du steker eller hettar upp maten ordentligt, förklarar hon.

Sedan 2019 är Neus Latorre-Margalef projektledare för en förstudie där Linnéuniversitetet, Region Kalmar, Ottenby Fågelstation och Birdlife Sverige, utreder möjligheterna att skapa ett Europeiskt forskningscentrum för fågelburna sjukdomar. Målet är att öka kunskap om sjukdomar från fåglar för att förebygga spridning av sjukdomar och garantera djur och människors hälsa.

– Idén är att utveckla Ottenby Fågelstation så att vi i framtiden kan erbjuda mer för fler, inom såväl forskning som universitetsstudier i form av exkursioner, undersökningar och fältprojekt. Vi vill att Ottenby och Linnéuniversitetet ska leda forskningen, kunna erbjuda fler kurser och spännande forskningsprojekt för våra studenter och även fortsätta involvera samhället, berättar Neus.

Senast uppdaterad: 1 mars 2022
Publicerad: 18 september 2019