Forskning som utvecklar Kalmar

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet innehåller inte bara attraktiva utbildningar utan även forskning på hög nivå.

Här forskas det om entreprenörskap, kvinnligt företagande, och hållbarhet som i slutändan bidrar till att utveckla Kalmar.

Vid Ekonomihögskolan finns fyra kunskapsplattformar för forskning där Malin Tillmar, professor i entreprenörskap, leder plattformen
Entreprenörskap och social förändring. Ensamma eller i samverkan med näringsliv och regionens kommuner studerar forskningsgruppen viktiga frågor som entreprenörskap och hållbarhet, entreprenörskap på
landsbygden, kvinnligt företagande och småföretagares villkor.
Forskningen bidrar till utveckling av vårt lokalsamhälle.

Malin Tillmar, professor i entreprenörskap

- Som uppväxt i ett familjeföretag blev jag tidigt intresserad av små
företag och deras villkor, och har under många år forskat om
förutsättningar för entreprenörskap i olika sammanhang, säger Malin.

I forskargruppen är det främsta intresset hur mindre företag organiserar arbetet och mobiliserar samverkan med andra, men entreprenörskap finns även i stora organisationer och civilsamhället. Samverkan över sektorsgränser, det vill säga mellan mindre företag och en kommun är väldigt intressant.

- 2019 bildade vi ett medskapande råd med aktörer från både privat och offentlig sektor, bland andra Sagobygden, Region Kalmar län och Kalmar kommun. Vi för en löpande dialog med rådets medlemmar om samverkan kring olika forskningsprojekt, fortsätter Malin Tillmar.

Forskargruppen arbetar med flera projekt samtidigt, bland annat Entreprenörskap för socioekologisk omställning där de tittar på lokala initiativ på landsbygden som syftar på att ställa om till ett mer hållbart samhälle.

- Jag gillar att forska om entreprenörskap som ligger i tiden, men som inte uppmärksammas i gängse forskning. 2012 bildade jag och tre andra forskare EMBLA-gruppen med fokus på kvinnligt företagande vilket det finns alldeles för lite forskning om. Under 2020 avslutade vi ett projekt om kvinnors företagande på landsbygden, säger Malin.

Forskning om entreprenörskap är viktigt, inte minst nu under pandemin när många företag har det tufft. Genom att dela med sig av resultat och erfarenheter kan forskargruppen sätta fokus på att skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap och utveckla landsbygden.

Malin utnyttjar det fantastiska läget vid havet och bor under sommarmånaderna i sin segelbåt.

Senast uppdaterad: 1 mars 2022
Publicerad: 20 januari 2021