Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Framtidsarkeologi formas i Kalmar

Arkeologi förknippas ofta med det förflutna men för Cornelius Holtorf, professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet, tar arkeologi avstamp i vår egen tid.

Vid Linnéuniversitetet utvecklar han och hans kollegor framtidsarkeologi som bygger på hållbarhet, framtidsplanering och samverkan.

För tre år sedan utsåg den internationella FN-organisationen Unesco Linnéuniversitetets professor Cornelius Holtorf till världens första Unescoprofessor i Heritage Futures, som handlar om vilken roll kultur- och naturarv spelar i relationerna mellan nuvarande och framtida samhällen.

Utnämningen var logisk då Cornelius och några av hans kollegor vid institutionen för kulturvetenskaper sedan länge arbetar och forskar om hur och varför vi människor bevarar kulturarv till framtida generationer. Cornelius berättar om tre nivåer där institutionen arbetar med framtidsarkeologi.

Akademisk nivå

- Genom utbildningsprogrammet Kulturarv i samtid och framtid utbildar vi framtidens arkeologer om vårt kulturarv, vad det används till och vilken roll det har i vårt samhälle, säger Cornelius Holtorf.

Större delen av den arkeologi som utövas idag är uppdragsarkeologi där exempelvis en entreprenör är ålagd av lagen att finansiera och invänta arkeologiskt arbete vid ett byggprojekt.

- I samarbete med olika aktörer har universitetet bildat företagsforskarskolan GRASCA där nio doktorander forskar om hur svensk uppdragsarkeologi kan finna nya marknader och utveckla sitt arbete med samhällsaktuella frågor, säger Cornelius.

Kompetensutveckling

- På hemsidan oland2050.nu har vi visualiserat fem olika framtidsbilder av Södra Ölands odlingslandskap. Syftet är att uppmuntra till reflektion och diskussion om hur landskapet med sitt kultur- och naturarv kan komma att utvecklas, säger Cornelius Holtorf.

Det går inte förutspå framtiden, men Cornelius vill skapa förutsättningar för att kulturarvssektorn ska bli bättre på att tänka framtid. Idag finns knappt någon akademisk litteratur om Heritage Futures, men den 11 december 2020 släppte Cornelius Holtorf och hans kollega Anders Högberg boken Cultural Heritage and the Future.

Samverkan

- Framtidsarkeologi har en samhällsnytta och vi har flera spännande samarbeten. Vi samverkar med SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, som planerar för ett slutförvar av kärnbränsle i Forsmark. Vi undersöker hur SKB ska kommunicera med framtida generationer tusentals år framåt om vad som ligger under marken, säger Cornelius Holtorf.

Under 2020 har även ett nytt projekt startas upp - Post-Pandemic Tourism Development - tillsammans med Linnéuniversitetets forskargrupp inom turismvetenskap som med stöd från Familjen Kamprads stiftelse undersöker hur regionens besöksnäring kan utvecklas efter pandemin.

Senast uppdaterad: 1 mars 2022
Publicerad: 8 december 2020