Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://naringsliv.kalmar.se/foretag-stod-och-radgivning/natverk-och-samarbete/naringslivsradet.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Näringslivsrådet

Kalmar kommuns näringslivsråd är ett samverkansforum mellan Kalmar kommun, näringsidkare, Linnékåren och Linnéuniversitetet.