Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/evenemang/samverkansevenemang/

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Linnéuniversitetet Live

Här synliggörs utbildning, forskning, projekt och verksamhet för näringsliv, offentlig sektor och allmänhet.