Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Linnéstipendium

Laura Ferrans står framför den gula universitetsbyggnaden Stella med blommor i famnen.

Laura Ferrans, Linnéstipendiat 2022. Foto: Joakim Palmqvist, Linnéuniversitetet

Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling.

När Linnéuniversitets bildades år 2010 kom Kalmar och Växjö kommuner överens om att instifta ett forskningsstipendium för att stödja det nya universitets arbete inom ekologisk hållbar utveckling. Stipendiets namn blev ”Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling” och första priset delades ut år 2011.

Stipendiet ska främja att forskningen kommer till nytta för att skapa hållbara lösningar för framtiden som utgår från Agenda 2030 och de globala målen och det är avsett för tillämpad forskning som bidrar till minskad miljöpåverkan.

Fler sidor inom samarbetsytor

Linnéuniversitetet Live

Här synliggörs utbildning, forskning, projekt och verksamhet för näringsliv, offentlig sektor och allmänhet.

Näringslivsrådet

Kalmar kommuns näringslivsråd är ett samverkansforum mellan Kalmar kommun, näringsidkare, Linnékåren och Linnéunive

Kalmarmöten

2018-2021 genomfördes Kalmarmöten, som synliggjorde och förenade Linnéuniversitetet med omgivande samhälle.

Senast uppdaterad: 2 maj 2022
Publicerad: 10 juni 2021