Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://lifesure.kalmar.se/svenska/temawebb---lifesure.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

LIFE SURE

Projektet LIFE SURE ska visa upp ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt att ta upp och återvinna bottenslam från grunda vattenområden.