Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://hareka.kalmar.se/

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Hållbart resande

Kalmar växer och då måste fler få plats på en mindre yta. Det innebär att det hållbara resandet måste öka.