Samarbetsytor

Tillsammans formar vi Universitetsstaden Kalmar! Med gemensam kraft och utökad samverkan skapar vi Kalmars framtid.

Linnéuniversitetet Live

Här synliggörs utbildning, forskning, projekt och verksamhet för näringsliv, offentlig sektor och allmänhet.

Näringslivsrådet

Kalmar kommuns näringslivsråd är ett samverkansforum mellan Kalmar kommun, näringsidkare, Linnékåren och Linnéunive

Linnéstipendium

Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling

Hållbart resande

Kalmar växer och då måste fler få plats på en mindre yta. Det innebär att det hållbara resandet måste öka.

LIFE SURE

Projektet LIFE SURE ska visa upp ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt att ta upp och återvinna bottenslam fr

Kalmarmöten

2018-2021 genomfördes Kalmarmöten, som synliggjorde och förenade Linnéuniversitetet med omgivande samhälle.