Samarbetsytor

Tillsammans formar vi Universitetsstaden Kalmar! Med gemensam kraft och utökad samverkan skapar vi Kalmars framtid.

Linnéuniversitetet Live

Här synliggörs utbildning, forskning, projekt och verksamhet för näringsliv, offentlig sektor och allmänhet.

Näringslivsrådet

Kalmar kommuns näringslivsråd är ett samverkansforum mellan Kalmar kommun, näringsidkare, Linnékåren och Linnéunive

Linnéstipendium

Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling

Kalmarmöten

2018-2021 genomfördes Kalmarmöten, som synliggjorde och förenade Linnéuniversitetet med omgivande samhälle.