Samarbetsytor

Tillsammans formar vi Universitetsstaden Kalmar! Med gemensam kraft och utökad samverkan skapar vi Kalmars framtid.

Kalmarmöten

Kalmarmöten ökar dialogen mellan Linnéuniversitetet och invånare, näringsliv samt myndigheter i Kalmarregionen.

Hållbart resande

Kalmar växer och då måste fler få plats på en mindre yta. Det innebär att det hållbara resandet måste öka.

LIFE SURE

Projektet LIFE SURE ska visa upp ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt att ta upp och återvinna bottenslam fr...

Näringslivsrådet

Kalmar kommuns näringslivsråd är ett samverkansforum mellan Kalmar kommun, näringsidkare, Linnékåren och Linnéunive...

Linnéstipendium

Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling