Kalmar - första kommun i Sverige att få viktigt drönartillstånd

Drönare i luften med Kalmar slott och Gamla vattentornet i bakgrunden

I projektet Streamsam fokuserar vi på att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen, bland annat genom att samla in data med hjälp av drönare. Nu har kommunen fått ett viktigt tillstånd för att kunna arbeta vidare.

Det var när EU:s nya regelverk kring drönarflygning kom som projektet tillfälligt fick pausa sina aktiviteter kring drönarflygningar för att invänta tillståndsprövningen, något som visade sig vara en omfattande process.

– Vi är först ut bland kommunerna i Sverige med att få det här tillståndet och därför fanns inga färdiga riktlinjer för Transportstyrelsen att luta sig emot i tolkningen av det nya regelverket, något som gjorde att det drog ut på tiden, berättar Mikael Bäcklund, mätsamordnare och delprojektledare för projektaktiviteten ”insamling med drönare”.

Tillståndet för flygning i specifik kategori, som Kalmar kommun nu fått, innebär att det blir möjligt att flyga med en tyngre drönare över bostadsbebyggelse. Detta gör att drönaren även kan bära utrustning för laserskanning, vilket är en viktig del i målet med aktiviteten.

– Med hjälp av laser skannar vi in data i tre dimensioner som tillsammans med fotografier av området blir underlag för en digital 3D-modell. Datat bearbetas och vi får helt enkelt en digital kopia av verkligheten, säger Mikael.

Projektet Streamsam går ut på att digitalisera och på så vis effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. Att samla digitala data inom olika områden är avgörande för att det ska bli framgångsrikt.

–Vi behöver hitta nya sätt att ajourhålla vår geografiska information i tre dimensioner. Drönare med laserskanning är ett alternativ som projektet nu undersöker, säger Andreas Wendel, projektledare för Streamsam.

Den 3D-modell som är målet med drönarflygningarna kan till exempel användas för att mäta höjder och avstånd utan att behöva åka ut och mäta på plats. Den kommer även användas för att visualisera ny bebyggelse, studera skuggbildning eller risk för översvämning för att nämna några användningsområden.

I projektet digitaliseras även kommunens analoga detaljplaner och en ny e-tjänst för bygglovshantering skapas.

– Visionen och slutmålet är att koppla ihop allt det här så att såväl tjänstepersoner som politiker och allmänhet kan ha nytta av informationen. Det kan till exempel vara i bedömningen av en bygglovsansökan där handläggaren snabbt kan se hur området ser ut och vilka bestämmelser som gäller där, avslutar Andreas Wendel.

Senast uppdaterad: 13 november 2023
Publicerad: 22 oktober 2022