Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Projektet har förlängts.

Tillväxtverket har förlängt projektet från 2022-12-31 till 2023-09-30. Innan sommaren begärde vi en förlängning av projektet för att ges bättre möjlighet att uppnå projektets mål.

Vi har i aktiviteten ”datainsamling med drönare” tvingats lägga mycket av våra resurser på dokumentation och den omfattande tillståndsprövningen för flygtillstånd hos Transportstyrelsen.

EU:s nya regelverk för drönarflygning har visat sig vara mycket omfattande och det har gjort att vi tvingats skjuta fram resurser längre fram i tiden och den ursprungliga tidplanen kunde därmed inte hållas.

Under andra kvartalet i år begärde projektet därför en förlängning. Tillväxtverket godkände förlängningen 2022-06-23. Förlängningen innebär att bland annat aktiviteten för digitalisering av de analoga detaljplanerna kommer att pågå till och med 2023-06-30.

Senast uppdaterad: 13 november 2023
Publicerad: 6 september 2022