Nuläget i projektet

Det här gör vi just nu.

Aktiviteten att digitalisera detaljplaner går framåt. Tempot blir högre och högre för varje plan som digitaliseras och aktiviteten har även lett till en generell kompetenshöjning inom området.

I aktiviteten som handlar om 3D och terrängmodeller så har vi nu skickat ut en enkät där vi bland annat vill få information om vilken nivå av noggrannhet på data andra intressenter vill ha. När resultaten kommer in ska de sammanställas och analyseras och därefter kan det bli aktuellt även med en workshop.

I aktiviteten som handlar om att samla in data med drönare jobbar vi nu med att söka tillstånd från Transportstyrelsen för att få flyga.

När det gäller e-tjänster har vi innan sommaren fokus på de tekniska bitarna. Efter sommaren kommer workshops att genomföras med bygglovsenheten. Nybro kommun, som vi samarbetar med, kommer att göra samma arbete parallellt med oss.

Senast uppdaterad: 13 november 2023
Publicerad: 30 juni 2021