Digitalisering av detaljplaner

Bild på detaljplan.

Nu är vi igång med aktiviteten där vi ska digitalisera detaljplaner.

Just nu pågår arbetet med digitalisering av tio detaljplaner som valts ut av projektets styrgrupp. Vi jobbar främst med att testa våra rutiner och samarbetskanaler mot konsulten men även med att ta fram riktlinjer och principer för vårt fortsatta arbete. Efter att samtliga tio planer har digitaliserats kommer vi att utvärdera arbetssättet och de digitala detaljplanerna för att se om vi behöver göra några förändringar. Därefter kommer vi att arbeta vidare med digitalisering av resterande detaljplaner.

Senast uppdaterad: 13 november 2023
Publicerad: 1 mars 2021