Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Kalmar/projekt-i-kalmar-lan/

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Trafikverkets projekt

Pågående trafikprojekt i Kalmar län.