Infrastrukturkansliet

Kalmar är med i nätverket Infrastrukturkansliet. Det är ett samarbete där sju kommuner fokuserar på Stångådalsbanan, järnvägen mellan Kalmar och Linköping, och riksväg 34/23.

Riksvägen och järnvägen är de två stora stråk som kan binda samman regionen med de två stora städerna Linköping och Kalmar.

Infrastrukturkansliet startade 2010 som ett tvåårigt projekt men permanentades 2012 och verksamheten kommer åtminstone fortgå till och med 2017. Den har en styrgrupp bestående av kommunchefer och kommunalråd i medlemskommunerna.

Infrastrukturkansliet har bland annat producerat en större utredning om hur järnvägen mellan Kalmar och Linköping skulle kunna förbättras och bli ett väsentligt inslag för pendlingen. Bland annat konstaterar man att tåget kan konkurrera effektivt med biltrafiken genom att höja medelhastigheten på Stångådalsbanan.

I dag tar det 3 timmar och 6 minuter att åka på Stångådalsbanan från Kalmar till Linköping. Genom upprustning och moderna tåg skulle samma sträcka endast ta 2 timmar och 30 minuter.

Fler sidor inom trafikutveckling

Ett upprop från sydost som utvecklar Sverige

Kalmar, Karlskrona och Växjö kommun har gått samman i ett upprop för bättre infrastruktur i sydöstra Sverige

Kalmar central 2.0

Kalmar kommun utreder bästa plats för framtidens centralstation.

Regional transportplan för Kalmar län

Om åtgärder för att utveckla och förbättra transportsystemet i Kalmar län.

Senast uppdaterad: 11 september 2017
Publicerad: 22 maj 2017