Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Förbifart Rinkabyholm

I december 2017 invigdes den nya mötesfria motortrafikleden och motorvägen Trafikverket byggt mellan Hossmo, väg 25 och cirkulationsplats Karlsro.

Fler sidor inom trafikutveckling

Ett upprop från sydost som utvecklar Sverige

Kalmar, Karlskrona och Växjö kommun har gått samman i ett upprop för bättre infrastruktur i sydöstra Sverige

Infrastrukturkansliet

Samarbete för att binda samman regionen med Kalmar och Linköping.

Kalmar central 2.0

Kalmar Centralstation - ett framtidsscenario

Regional transportplan för Kalmar län

Om åtgärder för att utveckla och förbättra transportsystemet i Kalmar län.

Trafikverkets projekt

Pågående trafikprojekt i Kalmar län.

Senast uppdaterad: 4 december 2017
Publicerad: 7 juni 2017