Allmänhetens förslag

Stadsbyggnadspriset delas ut i två kategorier. Ett för god arkitektur och ett för god byggnadsvård. Här följer de av allmänheten inkomna förslagen till priserna.

Brandstationen i Kalmar

Nya brandstationen

Byggherre: Kalmar kommun
Arkitekt: Sweco Architects

Föreslaget i kategorin "God arkitektur"

"Ett nytt landmärke vid en av Kalmars entreer från E22. En färgklick längs vägen, som flyter bra in i landskapet. Ingen kan missa huset."

Förskolan i Snurrom

Byggherre: Kalmar kommun
Arkitekt: Mats Dahlström Arkitektkontor

Föreslaget i kategorin "God arkitektur"

"Det här huset liknar ingen annan förskola. Ett modernt och spännande hus. En byggnad som väl anpassats till platsen och lyfter fram betong som fasadmaterial. "

Bastionspalatset i Kalmar

Brf Bastionpalatset, Västra Sjögatan 43-45

Byggherre: HSB
Arkitekt: White Arkitekter

Föreslaget i kategorin "God arkitektur"

"En byggnad som genom sitt läge och gestaltning lyfter fram vår kulturmiljö. Elegant gestaltning i skiffer som fasadmaterial vilket ger fasaden ett unikt utseende och en variation utöver det vanliga. "

Omsorgsboendet Vänskapens väg i Kalmar

Vård och Omsorgsboendet Vänskapens Väg

Byggherre: Rikshem
Arkitekt: Atrio Arkitekter

Föreslaget i kategorin "God arkitektur"

"Framtidens vård- och omsorgsboende framtaget genom workshops och möten med omsorgstagare, anhöriga, personal och arkitekter. Hållbart med trädgårdar, gångstråk och sedumtak. Byggnaden har givits en annorlunda gestaltning med ett stort luftigt, gemensamt rum som utgångspunkt. "

Tallbocken Kalmar

Tallbocken, Getingen

Byggherre: I am Home
Arkitekt: Arkitekter Engstrand och Speek

Föreslaget i kategorin "God arkitektur"

"Ett annorlunda hus med varierade material, färger och uppstickande tak, som ger platsen karaktär och vågar markera mötet mellan kyrkogård och bostäder. "

Svensknabben 10 Kalmar

Svensknabben 10

Byggherre: LW fastigheter
Arkitekt: Olle Utterback

Föreslaget i kategorin "God arkitektur"

"Mellan skog och kulturmiljö har ett robust gestaltat kontorshus placerats. Gestaltning av fasad med betong och järn har gett stark prägel på byggnaden. Med varsamhet mot naturen har byggnad och skog nära kontakt."

Västerport Kalmar

Västerport

Föreslaget i kategorin "God Byggnadsvård"

"Västerport, en del av stadens befästningsverk har genomgått en pietetsfull renovering med hjälp av kunniga hantverkare, antikvarie och väl anpassade material. Kvarnholmen har fått en vacker nygammal entre."

Stenläggare

Hantverkare

Föreslaget i kategorin "God byggnadsvård"

"Skickliga hantverkare har varit delaktiga i arbetet med renovering av befästningsverken som Västerport, samt arbetet med stenbeläggningen på Kvarnholmen gator och trottoarer. Dessa hantverkare är värda att lyftas fram som en viktig pusselbit i arbetet med att vårda Kalmars kulturmiljöer."

Norra kyrkogården Kalmar

Svenska kyrkan och dess kyrkogårdar

Föreslaget i kategorin "God byggnadsvård"

"Svenska kyrkan i Kalmar och deras begravningsverksamhet som på ett mycket omsorgsfullt sätt underhåller och utvecklar Norra kyrkogården, Södra kyrkogården och Gamla kyrkogården. De fysiska platserna ger gröna och stilla områden i staden där människor flanerar och kopplar av. Här underhålls byggnader, planteringar och de olika gravarna med bland annat smidda och gjutna staket. "

Magasinet

Byggherre: Jangir Maddadi
Arkitekt: Jangir Maddadi

Föreslaget i kategorin "God byggnadsvård"

"Gamla godsmagasinet har delvis genomgått en totalrenovering och blivit en levande mötesplats för alla i form av mat, konferens och event. Vårt Kalmar slott bildar fond till den upprustade lastbryggan. Mötesplatsen Magasinet har en tidlös, internationell karaktär. "

Fler sidor inom stadsbyggnadspriset

Tidigare års vinnare

Här hittar du vilka som vunnit stadsbyggnadspriset sedan 2011

Information och nominering

Kriterier för vad som kan nomineras till Kalmars stadsbyggnadspris

Publicerad: 28 juni 2019