Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Samrådsversion - översiktsplan

Vår nya översiktsplan finns i en digital plattform.

Eftersom vi nu jobbar vidare med innehållet inför granskningen har vi samlat allt innehåll från samrådsversionen här.

Fler sidor inom ny översiktsplan

Bakgrund

Kalmar växer och därför behöver vi ta fram en ny översiktsplan.

Tidplan

Arbetet påbörjades 2019 och pågår flera år framöver. Läs mer om när olika saker händer här.

Avslutat samråd

Samrådet, som pågick 10 maj till 31 juli, är slut.

Ny översiktsplan - granskning

11 april - 19 juni är översiktsplanen på granskning och du kan lämna synpunkter.

Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Publicerad: 20 januari 2022