Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Ny översiktsplan på granskning

Färgglad illustration över Kalmar.

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Kalmar kommun har tagit fram ett förslag till ny digital översiktsplan som nu är på granskning.

Filmen visar några av de övergripande utvecklingstankarna i översiktsplanen.

Fler sidor inom ny översiktsplan

Samrådsversion - översiktsplan

Här kan du läsa hela samrådsversionen av den nya översiktsplanen.

Bakgrund

Kalmar växer och därför behöver vi ta fram en ny översiktsplan.

Tidplan

Arbetet påbörjades 2019 och pågår flera år framöver. Läs mer om när olika saker händer här.

Avslutat samråd

Samrådet, som pågick 10 maj till 31 juli, är slut.

Senast uppdaterad: 28 april 2022
Publicerad: 11 april 2022