Avslutat samråd

Illustration Kalmar

Samrådet, som pågick 10 maj till 31 juli 2021, är nu avslutat. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse.

Filmen visar en del av de utvecklingstankar som finns i förslaget till ny översiktsplan.

Fler sidor inom ny översiktsplan

Pågående arbete med ny översiktsplan

Tidplanen för översiktsplanen har förlängts för att utreda möjligheten att etablera ett luftvärnsregemente.

Samrådsversion 2021 - översiktsplan

Här kan du läsa hela samrådsversionen av den nya översiktsplanen.

Bakgrund

Kalmar växer och därför behöver vi ta fram en ny översiktsplan.

Tidplan

Arbetet påbörjades 2019 och pågår under flera år. Läs mer om när olika saker händer här.

Senast uppdaterad: 20 september 2022
Publicerad: 7 maj 2021