Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Utsmyckning av rondeller i Hansa City

Under våren 2021 kommer vi att göra utsmyckningar i tre rondeller i Hansa city.

I de två rondellerna vid entréerna till området kommer geometriska former att placeras för att passa in med övriga rondeller i området där det finns bollar och en kon. I dessa finns även belysning som kan användas för att lysa upp dem i olika färger vid helgdagar, evenemang eller manifestationer.

I den tredje rondellen, inne i området, kommer temat att vara pollinering och klimatsmarta lösningar, frågor som Kalmar kommun jobbar aktivt med. Pollinering är en viktig ekosystemtjänst som bidrar till vår livsmedelsförsörjning och till ett fungerande ekosystem. I rondellen kommer det att finnas skulpturer av pollinerande insekter gjorda av återvunnet metall- och bilskrot.

I samtliga rondeller återkommer björkar och cortenplåt och i övrigt planteras sådant som växer naturligt på karga platser. På så vis sparar vi även på vatten.

Skulpturerna av insekter är gjorda av Thomas Berkemar på MetalByMe

Biet

Finns det något viktigare när vi pratar pollinering än bin?
Det finns så många mer bin än de man ser i bikuporna, det finns till exempel vilda bin som lever i sand. Detta bi är tillverkat av gamla bultar och muttrar av olika slag hämtade från en gård i Eskilsryd. Vingarna är bland annat gjorda av skrotade hålplåtar från en modern kvarn som maler mjöl.

Ekoxen

Ekoxen är Europas största skalbagge. Det är en starkt hotad och fridlyst skalbagge som ofta förknippas med Smålandskusten och Öland. Ekoxen är gjord av återvunnen plåt och skrotade delar från Kalmarbilen ”Tjorven” som skänktes av Tjorvenmuseet i Rockneby.

Fjärilen

Gjord av återvunnen plåt, rör från Knutssons blommor i Lindsdals gamla växthus. Det finns även ett hål i bakkroppen för att eventuellt kunna locka en fågel att flytta in.

Trollsländan

Kroppen är bland annat gjord av rör från en industri här i Kalmar, och från gamla växthuset i Lindsdal, Knutssons blommor. Vingarna är bland annat gjorda av skrotade hålplåtar från en modern kvarn som maler mjöl. Ögonen är nya silar från IKEA i Hansa City.

Fler sidor inom västra staden

Krattan 1, Hagby gärde

Här planerar vi för verksamheter, kontor och handel.

Smedby Tågstation

Centrumbildning och flerbostadshus vid Smedby tågstation.

Senast uppdaterad: 14 maj 2021
Publicerad: 19 april 2021