Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Västra staden

Västra staden har med sina många olika verksamheter stor betydelse för Kalmars näringslivsutveckling.

Krattan 1, Hagby gärde

Här planerar vi för verksamheter, kontor och handel.

Smedby Tågstation

Centrumbildning och flerbostadshus vid Smedby tågstation.