Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Västra staden

Västra staden har med sina många olika verksamheter stor betydelse för Kalmars näringslivsutveckling.

Krattan 1, Hagby gärde

Här planerar vi för verksamheter, kontor och handel.

Smedby Tågstation

Centrumbildning och flerbostadshus vid Smedby tågstation.