Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Västra staden

Västra staden har med sina många olika verksamheter stor betydelse för Kalmars näringslivsutveckling.

Krattan 1, Hagby gärde

Här planerar vi för verksamheter, kontor och handel.

Smedby Tågstopp

Centrumbildning och flerbostadshus vid Smedby tågstopp