Västra staden

Västra staden har med sina många olika verksamheter stor betydelse för Kalmars näringslivsutveckling.

Smedby Tågstation

Centrumbildning och flerbostadshus vid Smedby tågstation.