Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Västra staden

Västra staden har med sina många olika verksamheter stor betydelse för Kalmars näringslivsutveckling.

Krattan 1

Här planerar vi för verksamheter, kontor och handel.

Smedby Tågstation

Centrumbildning och flerbostadshus vid Smedby tågstation.