Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Bågskytteskolan

Visionsbild över Bågskytteskolan. Skiss: Tengbom.

Visionsbild över Bågskytteskolan. Skiss: Tengbom.

I den nya stadsdelen Södra staden byggs nu en ny skola för årskurs 4-6.

Förutom skolan byggs även matsal med produktionskök. Bågskytteskolan kommer att färdigställas till läsårsstarten i augusti 2022.

Visionsbild över Bågskytteskolans matsal. Skiss: Tengbom

Visionsbild över Bågskytteskolans matsal. Skiss: Tengbom

Fler sidor inom södra staden

Del av Rinkaby 9:3 med flera - Rinkabyholm

Nya bostäder i ett attraktivt läge i Rinkabyholm.

Södra staden etapp 1

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Södra staden etapp 2

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 22 juni 2021
Publicerad: 25 februari 2021