Bågskytteskolan

Visionsbild över Bågskytteskolan. Skiss: Tengbom.

Visionsbild över Bågskytteskolan. Skiss: Tengbom.

I den nya stadsdelen Södra staden byggs nu en ny skola för årskurs 4-6.

Vad?

Längst bort från sporthallen pågår byggnationen av mellanstadiet (årskurs 4-6). Mellanstadiet kommer att vara en 3-parallellig skola i 3 plan för undervisning och plan 4 kommer att inrymma teknikutrymmen. Träslöjdslokalen förbereds även för framtida högstadium.

Byggnaden intill sporthallen kommer att innehålla tillagningskök för 700 portioner och matsal. Tillagningsköket byggs för att även klara matportioner till framtida förskola och högstadium.

På yttertaket kommer det att installeras solceller.

Mellan tillagningskök och sporthall byggs en miljöstation.

När?

Skolan färdigställs i slutet på juni 2022 för att tas i drift till höstterminen 2022.

Visionsbild över Bågskytteskolans matsal. Skiss: Tengbom

Visionsbild över Bågskytteskolans matsal. Skiss: Tengbom

Kontakt

Fler sidor inom södra staden

Del av Rinkaby 9:3 med flera - Rinkabyholm

Nya bostäder i ett attraktivt läge i Rinkabyholm.

Södra staden etapp 1

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Södra staden etapp 2

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Ändringsplaner i Rinkabyholm

En ändringsplan för huvudmannaskapet för ett antal vägar.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2021
Publicerad: 25 februari 2021