Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Bågskytteskolan

Visionsbild över Bågskytteskolan. Skiss: Tengbom.

Visionsbild över Bågskytteskolan. Skiss: Tengbom.

I den nya stadsdelen Södra staden byggs nu en ny skola för årskurs 4-6.

Förutom skolan byggs även matsal med produktionskök. Bågskytteskolan kommer att färdigställas till läsårsstarten i augusti 2022.

Visionsbild över Bågskytteskolans matsal. Skiss: Tengbom

Visionsbild över Bågskytteskolans matsal. Skiss: Tengbom

Fler sidor inom södra staden

Södra staden etapp 1

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Södra staden etapp 2

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Publicerad: 25 februari 2021