Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling/pagaende-detaljplanearbete-och-projekt/norra-staden/snurrom-ny-skola-vag-och-bostader.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Snurrom, etapp 4a

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skolverksamhet, bostäder och ett nytt huvudstråk.