Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Kalmars nya bad- och friskvårdsanläggning ska vara en mötesplats som tillgodoser kommuninvånarnas behov av simskola, fritid, rekreation och föreningsverksamhet.

I detta område planerar vi för en ny bad- och friskvårdsanläggning.

Just nu!

Detaljplanen är på samråd från 27 maj till 26 juni. Synpunkter kan lämnas skriftligt. Se instruktioner nedan.

Ett samrådsmöte kommer att hållas den 10 juni klockan 17.30-19.00 på Förskolan Snurrom, Fältsippevägen 10 i Kalmar. Anmälan krävs på grund av lokalens begränsade storlek. Anmäl dig senast torsdagen den 3 juni till birgit.endom@kalmar.se eller telefon 0480-45 03 68.

Varför?

Den gamla simhallen är byggd 1970 och är i omfattande behov av renoveringar. Efter medborgardialoger om placeringen beslutade kommunfullmäktige den 26 september 2016 att den nya bad- och friskvårdsanläggningen ska ligga i Snurrom. Området kring Snurrom, Norra staden, har stor utvecklingspotential med närhet till havet, stora natur- och rekreationsområden och golfbanan. Läget intill E22 och Norra vägen är utmärkt eftersom bad- och friskvårdsanläggningen är ett både lokalt och regionalt besöksmål. I området kommer en ny stadsdel att växa fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal. 

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom norra staden

Berga - Norrlidenstråket

Om stråket från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden

Del av Djurängen 2:4 m fl, Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Del av Visiret och Svärdet m.m, Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Norrlidsparken

Sommaren 2018 byggs en aktivitetspark i Norrliden

Snurrom, etapp 1

Här byggs omkring 600 hyresrätter och en förskola med fyra avdelningar

Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19, (Karlssons äng), Norra staden

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Senast uppdaterad: 27 maj 2019
Publicerad: 11 april 2017