Ny förskola på Karlssons äng

Nu byggs en ny förskola på Karlssons äng.

2018 handlades förskolan på Karlssons äng upp i Kalmar kommun av Mörebyggarna AB som en totalentreprenad och byggnation är klar under första kvartalet av 2020.

Detta gör vi

  • Ny förskola för 6 avdelningar
  • Kök 112 kvm
  • Förskola 1176 kvm
  • Teknik 81 kvm
  • Tomten är på ca 6000 kvm

Tidplan

Arbetet påbörjas i mitten av januari 2019 och väntas vara klart till ca mars 2020.

Kontakt

Har du frågor kring byggnationen är du välkommen att kontakta: Jim Olofsson, jim.olofsson@kalmar.se 0480-45 05 29.

Har du frågor kring placering på förskoleneheten är du välkommen att kontakta: Rektor Annika Wirefeldt, annika.wirefeldt@kalmar.se 0480-45 31 34

Fler sidor inom norra staden

Berga

Om stråket från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden

Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Norrlidsparken

Sommaren 2019 byggs en betongpark i Norrlidens aktivitetspark.

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom

Snurrom, verksamhetsområde

Vi planerar för ett nytt verksamhetsområde i Snurrom

Senast uppdaterad: 13 januari 2020
Publicerad: 23 april 2019