Norrlidsparken

Översiktsbild Norrlidsparken. Skateparken är inringad med blått.

Översiktsbild Norrlidsparken. Skateparken är inringad med blått.

Sommaren 2019 bygger vi en skatepark i mitten av den nya aktivitetsparken i Norrliden. Under tiden parken byggs kan det vara lite stökigt och finnas många maskiner i området men vi hoppas att ni alla ska tycka att det blir bra när det är klart.

Ritning över skateparken.

Skateparken består av en betongpark och en streetdel.

Kontakt

Fler sidor inom norra staden

Berga - Norrlidenstråket

Om stråket från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden

Del av Djurängen 2:4 m fl, Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Del av Visiret och Svärdet m.m, Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom

Snurrom, etapp 1

Här byggs omkring 600 hyresrätter och en förskola med fyra avdelningar

Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19, (Karlssons äng), Norra staden

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Senast uppdaterad: 29 maj 2019
Publicerad: 31 maj 2018