Norrlidsparken

Översiktsbild Norrlidsparken. Skateparken är inringad med blått.

Översiktsbild Norrlidsparken. Skateparken är inringad med blått.

Sommaren 2019 bygger vi en betongpark i mitten av den nya aktivitetsparken i Norrliden. Under tiden parken byggs kan det vara lite stökigt och finnas många maskiner i området men vi hoppas att ni alla ska tycka att det blir bra när det är klart.

Ritning över skateparken.

Skateparken består av en betongpark och en streetdel.

Kontakt

Fler sidor inom norra staden

Berga

Om stråket från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden

Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Ny förskola på Karlssons äng

Kalmar kommun bygger ny förskola på Karlssons äng.

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom

Snurrom, verksamhetsområde

Vi planerar för ett nytt verksamhetsområde i Snurrom

Senast uppdaterad: 30 augusti 2019
Publicerad: 31 maj 2018