Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Hansabrons lekpark

Ritning över naturlekpark i Djurängen - Hansabrons lekpark.

Skissen är en tidig illustration och lekparken kommer inte att se ut exakt så här.

Fler sidor inom norra staden

Berga

Om stråket från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Snurrom

Här växer en ny stadsdel fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal.

Publicerad: 23 mars 2021