Gång- och cykelväg Berga-Norrliden

Logotype - Rörelse, motion

Kalmar kommun vill utveckla cykelvägen mellan Berga och Norrliden för att bättre knyta samman dessa två platser. Tidigare har en röstning genomförts där det tänkta stråkets tema röstades fram: rörelse.

Aktivitetsdagar

Utifrån tema rörelse genomfördes 29-31 oktober aktivitetsdagar längs stråket. Det gick att prova på flera olika aktiviteter, som basket, parkour och skateboard. En tillfällig folkhögskola byggdes upp där besökarna kunde testa på att vara elev. Det fanns också personal från Samhällsbyggnadskontoret på plats för att prata med invånare och samla upp synpunkter.

Projektet

  • Ett utvecklingsprojekt inom social hållbarhet.
  • Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för vardagsrörlighet för att på sikt förbättra folkhälsan och öka integrationen bland invånarna.
  • Metoden för projektets genomförande bygger på att invånarna ska vara delaktiga i utformningen av den fysiska miljön i sitt närområde.

Kontakt

Senast uppdaterad: 24 januari 2022
Publicerad: 11 april 2017